O PROJEKTU: OBRTNA CONA VOJNIK

OCV – Obrtna cona Vojnik je vizija razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik.

OCV je priložnost za mala in mlada podjetja in obrtnike, ki so že ali še bodo registrirani v občini Vojnik.

OCV je odgovor na podjetniške vizije in želje ter potrebe prebivalcev občine Vojnik in sosednjih krajev.

OCV je poslovni kompleks, ki bo združeval različne obrtnike in male podjetnike iz občine Vojnik in okolice.

OCV je več kot le poslovni kompleks, je vizija, ki bo občino Vojnik dvignila na še višjo raven, podjetništvu in gospodarstvu prijazne občine. Prebivalcem občine Vojnik in bližnjih krajev pa ponudila celovit koncept izbrane podjetniške in obrtniške ponudbe storitev in dejavnosti.

OCV bo združevala podjetnike in obrtnike iz različnih storitvenih in obrtniških dejavnosti. Tako, da bo vsako od vključenih dejavnosti predstavljalo le eno podjetje oz. obrtnik.

 

POSLOVNI PROSTORI, ki jih je možno načrtovati in realizirati v OCV so fleksibilno opredeljeni in obsegajo predvsem servisne, storitvene in obrtniške dejavnosti, praviloma v merilu drobnega gospodarstva in brez onesnaževanja okolja.

OCV bo ponudila prostor za 13 različnih obrtnih dejavnosti kot npr.: električar, strojnik, keramičar, mizar, tiskar, finomehanik, pek – slaščičar, vulkanizer, klepar – avtoličar, odvetnik, projektant, logist ter sprostitveni ali športni center,…

LOKACIJA

Obrtna cona Vojnik se bo nahajala na izvrstni lokaciji ob glavni regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice, v središču Vojnika. Dnevna Frekvenca mimo lokacije je ocenjena do 22.000 vozil, prav tako je lokacija le 5 km oddaljena od izvoza AC Celje Center.

OCV se bo razprostirala na 7.777 m2 skupne površine, od tega bo poslovni kompleks zavzemal 2.143 m2 površine, ostalo bo namenjeno skupni uporabi parkirnih mest za lastnike poslovnih enot in njihove stranke. Obrtno cono Vojnik bo odlikovala odlična in prijazna infrastruktura, tako za lastnike, kakor tudi za njihove stranke. Znotraj Obrtne cone Vojnik se bo nahajal tudi gostinski objekt z dvema predavalnicama, ki ju bodo lahko najemali za svoje dogodke vsi lastniki poslovnih enot.

Enote

OCV bo v celotni izgrajen poslovni kompleks do 4. gradbene faze, v skladu z smernicami energetsko varčne gradnje, z uporabljenimi elementi energetsko varčnega stavbnega pohištva ter z nastavki za pametno upravljanje celotnega kompleksa in posameznih enot. Prav tako bo OCV v celoti opremljena z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, plinovod, električno in telekomunikacijsko omrežje) ter s polnilnico za električna vozila.

Obrtna cona Vojnik se bo razprostirala na 7.777 m2 površine, od tega bo poslovni kompleks s 13 enotami zavzemal 2.143 m2 pozidane površine in 5.734 m2 skupnih urejenih zunanjih površin.

Vsi poslovni prostori so zasnovani tako, da obsegajo: razstavni, pisarniški in skladiščni oz. delavniški prostor.

Vsaki poslovni enoti pripada parcela in del skupne zunanje uporabne površine. Npr. poslovni prostor velikosti 281 m2, pritlični del posamezne enote zaseda 135 m2, k temu pa sodi še dodatnih 6,59% skupnih zunanjih urejenih površin v velikosti 378 m2.

Objekt bo dokončan do 4. gradbene faze.

Objekt ima naslednje karakteristike:

 • Pritličje višine 4 m, prva etaža višine 3 m.
 • Opečni zid debeline 30 m, s 16 cm toplotne izolacije.
 • Streha ravna Sika, s 30 cm toplotno izolacijo, vse opisano po energetski gradnji PURES
 • Stavbno pohištvo – PMMA okna v barvi DB 703 (metalic temno siva), s troslojno zasteklitvijo s prevodnostnim koeficientom 0,5 W/m2K in s skupnim prevodnostnim koeficientom celotnega okna 0,73 W/m2K ter z zunanjimi žaluzijami na elektro pogon, ki omogoča upravljanje po principu pametne hiše.
 • Znotraj bodo dvoramno stopnišče, širine 1,3 m,  s tehničnim prostorom, kotlovnico,…V plošči bo odprtina 1,5 x 2 metra, ki omogoča namestitev transportnega dvigala.
 • V pritličju bo betonska plošča z izgotovljenim tlakom tal M2 ali Quartz.
 • Na severni strani objekta po celi dolžini bo urejen trimetrski nadstrešek, vsaka enota bo imela garažna vrata širine 3 m in višine 3,5 m, s svetlobnim pasom in vgrajenimi vrati širine 85 cm in višine 197 cm.
 • Objekt bo imel v tehničnem prostoru možnost priključitve voda/elektrika/plin/telekomunikacije in priključitev na meteorno in fekalno kanalizacijo.
 • Zunanje skupne površine bodo obsegale zelene površine, drevesa, javno razsvetljavo, parkirišče, pločnike, ki jih bo ob cesti zaključeval pilon »obrtne cone Vojnik« z vsemi naštetimi lastniki prostorov v Obrtni coni Vojnik.
 • 12 poslovnih prostorov, namenjenih obrtnikom, bo zaključeval nasproti stoječi gostinski objekt, z dvema predavalnicama v prvem nadstropju, ki bosta namenjeni  najemanju za organizacijo predavanj, dogodkov, in drugih prireditev lastnikov poslovnih prostorov v OCV.

Na voljo za nakup je 13 dvoetažnih poslovnih prostorov, površine od 281 m2 do 620 m2 kot so spodaj popisane enote:

Krilo A

 • A1 – pritličje in nadstropje: 620 m2  + 15% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 865 m2
 • A2 – pritličje in nadstropje:  281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • A3 – pritličje in nadstropje: 281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • A4 – pritličje in nadstropje: 281 m+ 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • A5 – pritličje in nadstropje: 281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • A6 + C2 – pritličje in nadstropje: 413 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2

Krilo B

 • B1– pritličje in nadstropje: 532 m2 + 12,92% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 740 m2
 • B2 – pritličje in nadstropje:  281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • B3 – pritličje in nadstropje:  281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • B4 – pritličje in nadstropje:  281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • B5 – pritličje in nadstropje:  281 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2
 • B6 + C1 – pritličje in nadstropje: 414 m2 + 6,59% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 378 m2

Gostinski objekt

Ločeno od kompleksa s poslovnimi enotami, Obrtna cona Vojnik vključuje samostojen gostinski objekt skupne površine 248 m2 in 6,09% skupnih urejenih zunanjih površin v velikosti 349 m2, ki je sestavljen iz pritličnega dela, namenjenega gostinski dejavnosti ter kongresnega dela z dvema predavalnicama v nadstropju, ki je namenjen oddajanju prostora za različna srečanja, predavanja, druženja in catering.

NAKUP POSLOVNEGA PROSTORA V OCV

Ugodne možnosti financiranja nakupa poslovnega prostora za s. p. in d. o. o.:

 1. Garancije do 80% za zavarovanje bančnega kredita. Subvencionirana obrestna mera od 6 m EURIBOR + 0,65% (več na www.podjetniskisklad.si).
 2. Finančne spodbude in možnost pridobitve nepovratnih sredstev pri eko skladu (več na www.ekosklad.si).
 3. Možnost spodbujanaja nakupa s strani Občine Vojnik na osnovi razpisov za spodbujanje podjetništva.

Podrobneje o možnostih financiranja:

1.1. GARANCIJA SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE P1 plus 2019

CILJ:

 • spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu;
 • izboljšanje tržnega položaja;
 • širitev dejavnosti;
 • izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

KREDITNO–GARANCIJSKI POGOJI:

 • RAZVOJNE GARANCIJE za stroške materialnih in nematerialnih investicij;
 • ZA PODJETJA REGISTRIRANA VEČ KOT 5 LET;
 • 60% garancija Sklada;
 • Maksimalni znesek kredita 1.250.000 eur;
 • Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,90%;
 • Ročnost kredita: 1,5 do 10 let;
 • Moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev.

ZA PODJETJA REGISTRIRANA MANJ KOT 5 LET:

 • 80% garancija Sklada;
 • Maksimalni znesek kredita 937.500 eur;
 • Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,65%;
 • Ročnost kredita: 1,5 do 10 let;
 • Moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev.

MIKROGARANCIJE za obratna sredstv:

 • ZA PODJETJA REGISTRIRANA VEČ KOT 5 LET;
 • 60% garancija Sklada;
 • Maksimalni znesek kredita do 200.000 eur;
 • Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,90%;
 • Ročnost kredita: 1,5 do 10 let;
 • Moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev.

ZA PODJETJA REGISTRIRANA MANJ KOT 5 LET:

 • 80% garancija Sklada;
 • Maksimalni znesek kredita do 200.000 eur;
 • Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,65%;
 • Ročnost kredita: 1,5 do 10 let;
 • Moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev.

Več na  www.podjetniskisklad.si

 

1.2 MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA, KI IMAJO VSAJ ENEGA ZAPOSLENEGA

P7-2 2019 – MIKROKREDITI

CILJ:

 • ohranitev delovnih mest;
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest;
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva;

KREDITNO–GARANCIJSKI POGOJI

 • znesek kredita od 5.000 do 25.000 eur;
 • obrestna mera 37,5% 6 mesečnega EURIBORA + 0,80%, če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%;
 • ročnost kredita: 2 do 5 let;
 • moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev;
 • zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • nakup nove opreme;
 • nakup patentiranih pravic, licenc;
 • stroški materiala in trgovskega blaga;
 • stroški storitev;
 • stroški dela.

Več na  www.podjetniskisklad.si

 

 

 

2. NAPOVEDANE SPODBUDE EKO SKLADA

Finančne spodbude in možnost pridobitve nepovratnih sredstev pri Eko skladu. Več na www.ekosklad.si

3. POTENCIALNA MOŽNOST SUBVENCIONIRANJA OBRESTNE MERE

Možnost subvencioniranja obrestne mere pri najemu bančnega kredita EURIBOR + 0% ob sodelovanju občine Vojnik, v kolikor bo to potrjeno v proračunskem načrtu za gospodarske vzpodbude v letu 2021.

Ponudbe interesentov za nakup poslovnih prostorov se že zbirajo!

Rok za oddajo do 31. 12. 2021.

Pohitite in si zagotovite lokacijo na novi vroči podjetniško-obrtni lokaciji!

 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

  Soglasje o uporabi osebnih podatkov na ponudbi (obvezno)

  DA (podajam soglasje, da se lahko moji osebni podatki uporabijo, za izdelavo ponudbe.)

  Z izpolnitvijo tega povpraševanja in podajo soglasja, se strinjam in dajem družbi MIK DIRECT d.o.o. do preklica privolitev za obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje na podlagi izpolnjenega povpraševanja in jih uporabi zgolj za namene priprave in usklajevanja ponudbe, ki sem jo s tem povpraševanjem zahteval.

   

  Soglasje o prejemanju aktualnih obvestil o ponudbi

  DA (želim prejemati obvestila o aktualni ponudbi MIK DIRECT d.o.o.)NE (ne želim prejemati obvestil o aktualni ponudbi MIK DIRECT d.o.o.)

  S podajo soglasja dajem družbi MIK DIRECT d.o.o. do preklica privolitev za obdelavo mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje na podlagi podatkov iz izpolnjenega povpraševanja, moje uporabe spletnih storitev MIK DIRECT d.o.o. (www.ocvojnik.si), mojih drugih poslovnih interakcij z MIK DIRECT d.o.o., za namen raziskovalnih in promocijskih aktivnosti, neposrednega trženja, ki vključuje oblikovanje meni prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja mojih interesov, ekonomskega položaja, potreb, ipd. prek navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil in telefona.
  Seznanjen sem z možnostjo, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem. To lahko storim s pisno izjavo, naslovljeno na MIK DIRECT d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, oziroma na info@ocvojnik.si ali na telefonski številki 031-661-013. MIK DIRECT d.o.o. bo z obdelavo, ki temelji na preklicani privolitvi, prenehal najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu. Prav tako sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.